Dvorana Vlaška 71

 

Ponedjeljak

17.00 - 18.00

FLORET 1 (Ana – 1. grupa)

17.00 - 18.30

FLORET 2 (Lara)

18.30 - 19.30

FLORET 1 (Ana – 2. grupa)

19.30 - 21.00

FLORET 3 (Ivan – Ana)

Utorak

 

 

19.00 - 20.00

MAČ 1 (Ana)

19.00 - 21.00

MAČ 2 (Boris)

20.30 - 22.00

MAČ 3 (Mario)

Srijeda

17.00 - 18.00

FLORET 1 (Ana – 1. grupa)

17.00 - 18.30

FLORET 2 (Lara)

18.30 - 19.30

FLORET 1 (Ana – 2. grupa)

19.30 - 21.00

FLORET 3 (Ivan – Ana)

21.00 - 22.30

MAČ 3 (Ana)

Četvrtak

 

 

19.00 - 20.00

MAČ 1 (Ana)

19.00 - 21.00

MAČ 2 (Boris)

20.30 - 22.00

MAČ 3 (Mario)

Petak

17:00 - 18:00

MAČ 1 (Ana)

18.30 - 19.30

FLORET 1 (Ana – 1. grupa i 2. grupa)

19.30 - 21.30

FLORET 2 (Lara) i FLORET 3 (Ivan, Ana)

Napomena

Grupa FLORET 1 - 1. i 2. grupa su početničke grupe. Grupe FLORET 2 i FLORET 3 su napredne grupe. Grupa MAČ 1 je početnička grupa. Grupe MAČ 2 i MAČ 3 su napredne grupe.

Grupa FLORET 1 - 1. i 2. grupa su početničke grupe. Grupe FLORET 2 i FLORET 3 su napredne grupe. Grupa MAČ 1 je početnička grupa. Grupe MAČ 2 i MAČ 3 su napredne grupe.

Kalendar

Multimedija

Facebook

Kontakt